Posiedzenie komisji z dnia 2020-10-14

Data posiedzenia 2020-10-14

Środa o godz. 13:00

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku oraz przyjęcie protokołów.
  2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego w szczególności z druków: VI/335, VI/336, VI/337, VI/338.
  3. Sprawy różne.

Z powodu stanu epidemii posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, przy użyciu programu do wideokonferencji.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony