Posiedzenie komisji z dnia 2018-06-22

Data posiedzenia 2018-06-22

Piątek o godz. 13:00

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały na najbliższą LV sesję Sejmiku druk V/798.
  3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Śląskim na lata 2016-2017”.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Ligonia 46.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony