Posiedzenie komisji z dnia 2020-10-15

Data posiedzenia 2020-10-15

Czwartek o godz. 14:00

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku
  3. Przedstawienie prezentacji dotyczącej Pedagogicznych Bibliotek Wojewódzkich.
  4. Przedstawienie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Województwa Śląskiego za rok szkolny 2019/2020.
  5. Przyjęcie protokołu nr 19 z ostatniego posiedzenia Komisji.
  6. Sprawy bieżące wolne wnioski.

Z powodu stanu epidemii posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, przy użyciu programu do wideokonferencji.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony