Posiedzenie komisji z dnia 2018-06-21

Data posiedzenia 2018-06-21

Czwartek o godz. 12:00

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
  3. Ekonomia społeczna w województwie śląskim.
  4. Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami w województwie śląskim.
  5. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony