Posiedzenie komisji z dnia 2022-01-19

Data posiedzenia 2022-01-19

Środa o godz. 15:00

 PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
  2. Plan pracy Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia na 2022 rok.
  3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
  4. Sprawy różne.

Z powodu stanu epidemii posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, przy użyciu programu do wideokonferencji.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony