Posiedzenie komisji z dnia 2020-12-11

Data posiedzenia 2020-12-11

Piątek o godz. 10:00

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
  2. Stan wykorzystania środków finansowych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie śląskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014 – 2020.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2021 na terenie województwa śląskiego.
  4. Sprawy różne.

Z powodu stanu epidemii posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, przy użyciu programu do wideokonferencji.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony