Posiedzenie komisji z dnia 2022-01-18

Data posiedzenia 2022-01-18

Wtorek o godz. 14:00

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad Komisji.
  2. Przyjęcie protokołów nr 27 i 29 z posiedzenia Komisji.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały na najbliższą sesję Sejmiku.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Z powodu stanu epidemii posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, przy użyciu programu do wideokonferencji.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony