Posiedzenie komisji z dnia 2021-06-16

Data posiedzenia 2021-06-16

Środa o godz. 11:00

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (13.05.2021 r.).
  3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Śląskiego.
  4. Sprawy różne.

 Z powodu stanu epidemii posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, przy użyciu programu do wideokonferencji.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony