Posiedzenie komisji z dnia 2020-12-11

Data posiedzenia 2020-12-11

Piątek o godz. 12:00

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia dot. wsparcia branży turystycznej z terenu Województwa Śląskiego (druk VI/362).
  3. Sprawy różne.

 Z powodu stanu epidemii posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, przy użyciu programu do wideokonferencji.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony