Posiedzenie komisji z dnia 2021-01-22

Data posiedzenia 2021-01-22

Piątek o godz. 15:30

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.
  2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji (20.11.2020 r.,11.12.2020 r.).
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Śląskiego na rok 2021 (druk VI/366).
  4. Wybór członków komisji do uczestnictwa w komisjach konkursowych otwartych konkursów ofert.
  5. Sprawy różne.

 Z powodu stanu epidemii posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, przy użyciu programu do wideokonferencji.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony