Posiedzenie komisji z dnia 2022-01-21

Data posiedzenia 2022-01-21

Piątek o godz. 10:00

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji (19.11.2021r.).
  3. Powołanie członków Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji do pracy w dwóch komisjach konkursowych.
  4. Omówienie oraz przyjęcie Planu Pracy Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji na rok 2022.
  5. Sprawy różne.

Z powodu stanu epidemii posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, przy użyciu programu do wideokonferencji.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony