Posiedzenie komisji z dnia 2018-06-22

Data posiedzenia 2018-06-22

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej

Piątek o godz. 10:00

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 16.05.2018 r.
  3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 21.05.2018 r.
  4. Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. w aspekcie działań sozologicznych, ocena efektywności zakładu z punktu widzenia profilu produkcji a ochrony przyrody:
  • spotkanie z prezesem Huty Cynku panem Mirosławem Indyką (proces technologiczny zakładu);
  • spotkanie z nadleśniczym Nadleśnictwa Świerklaniec panem Włodzimierzem Błaszczykiem (przegląd reprezentatywnych fragmentów drzewostanów wokół Huty oraz powierzchni doświadczalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa);
  • prezentacja multimedialna, dyskusja.
  1. Sprawy różne.

Miasteczko Śląskie (Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A., ul. Hutnicza 17, Miasteczko Śląskie)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony