Posiedzenie komisji z dnia 2020-10-15

Data posiedzenia 2020-10-15

Czwartek o godz. 9:00

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
  2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/37/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Kolejowemu w Wilkowicach-Bystrej (druk VI/329).
  3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/34/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu „REPTY” Górnośląskiemu Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach (druk VI/330).
  4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji Statutowo-Regulaminowej.
  5. Sprawy różne.

Z powodu stanu epidemii posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, przy użyciu programu do wideokonferencji.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony