Posiedzenie komisji z dnia 2021-01-21

Data posiedzenia 2021-01-21

Czwartek o godz. 9:00

 PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
  2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nadania statutu Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach (druk VI/367).
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 15.10.2020 r.
  4. Sprawy różne.

 Z powodu stanu epidemii posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, przy użyciu programu do wideokonferencji.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony