Posiedzenie komisji z dnia 2022-05-17

Data posiedzenia 2022-05-17

Wtorek o godz. 9:00

 PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
  2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały nr V/12/27/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach (druk VI/530).
  3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały nr V/12/28/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Państwowemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (druk VI/531).
  4. Sprawy różne.

Z powodu stanu epidemii posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, przy użyciu programu do wideokonferencji.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony