Posiedzenie komisji z dnia 2020-10-16

Data posiedzenia 2020-10-16

Piątek o godz. 13:00

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 18 września 2020 r.
  3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”.
  4. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zawarcia Wspólnego Oświadczenia o współpracy i dalszym rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska) a krajem związkowym Nadrenią Północną-Westfalią (Republika Federalna Niemiec).
  5. Sprawy różne.

Z powodu stanu epidemii posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, przy użyciu programu do wideokonferencji.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony