Posiedzenie komisji z dnia 2021-06-16

Data posiedzenia 2021-06-16

Środa o godz. 13.00

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 9 kwietnia 2021 r.
  3. Współpraca międzynarodowa w obszarze gospodarki. Projekt „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania”, realizowany we współpracy z Funduszem Górnośląskim. Realizacja misji gospodarczych, targów, m.in. Dubaj, Izrael, USA, Brazylia, Chiny, Katar – posiedzenie z udziałem Prezesa Funduszu Górnośląskiego i Dyrektora Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej – prezentacja działań.
  4. Omówienie „Raportu o stanie województwa za 2020 rok”.
  5. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
  6. Sprawy różne.

Sala Szara (275) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony