Plan posiedzeń Komisji Sejmiku - listopad 2020

Listopad 2020

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
02.11 03.11 04.11 05.11 06.11
09.11 10.11 11.11 12.11 13.11
14.00 - posiedzenie Komisji Rozwoju
i Zagospodarowania Przestrzennego

13.00 - posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów

14.30 - posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i kultury

10.30 - posiedzenie Komisji Statutowo-Regulaminowej

12.00 - posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

16.11 17.11 18.11 19.11 20.11
14.00 - posiedzenie Komisji Rozwoju
i Zagospodarowania Przestrzennego

13.00 - posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów

15.00 - posiedzenie Komisji Polityki Społecznej
i Ochrony Zdrowia

10.00 - posiedzenie Komisji Rolnictwa
i Terenów Wiejskich

12.00 - posiedzenie Komisji Środowiska
i Gospodarki Wodnej

14.00 - posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Kultury

11.30 - posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej
i Integracji Europejskiej

13.00 - posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji

23.11 24.11 25.11 26.11 27.11
13.30 - posiedzenie doraźnej Komisji
ds. Klimatu
13.00 - posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów
30.11

1) porządek posiedzenia Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego w dniu 10.11.2020 r.

2) porządek posiedzenia Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów w dniu 12.11.2020 r.

3) porządek posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Kultury w dniu 12.11.2020 r.

4) porządek posiedzenia Komisji Statutowo-Regulaminowej w dniu 13.11.2020 r.

5) porządek posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia w dniu 13.11.2020 r.

6) porządek posiedzenia Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego w dniu 17.11.2020 r.

7) porządek posiedzenia Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów w dniu 18.11.2020 r.

8) porządek posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia w dniu 18.11.2020 r.

9) porządek posiedzenia Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich w dniu 19.11.2020 r.

10) porządek posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 19.11.2020 r.

11) porządek posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Kultury w dniu 19.11.2020 r.

12) porządek posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej w dniu 20.11.2020 r.

13) porządek posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji w dniu 20.11.2020 r.

14) porządek posiedzenia doraźnej Komisji ds. Klimatu w dniu 24.11.2020 r.

15) porządek posiedzenia Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów w dniu 25.11.2020 r.

Z powodu stanu epidemii posiedzenia Komisji odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, przy użyciu programu do wideokonferencji.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony