Menu

Uchwała Sejmiku nr I/3/12/1999 z dnia 1999-01-18

Data ogłoszenia 1999-01-18
W sprawie ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji ds. Infrastruktury Technicznej
Na podstawie
art. 28 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz.U. Nr 91 poz. 576),
w związku z treścią uchwały nr I/3/8/99 Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 18 stycznia1999 roku
§ 1

Powołać w skład doraźnej Komisji ds. Infrastruktury Technicznej następujących radnych:

1. Paweł Bomba
2. Wojciech Czech
3. Andrzej Kampa
4. Elżbieta Pierzchała
5. Jadwiga Rudnicka
6. Jerzy Szpineter
7. Marta Świerniak
8. Tadeusz Fudała
9. Marian Gajda
10. Marian Jarosz
11. Michał Urban
12. Jacek Kocjan

§ 2

Uchwałę przekazać Wojewodzie Śląskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony