Menu

Uchwała Sejmiku nr I/3/13/199 z dnia 1999-01-18

Data ogłoszenia 1999-01-18
W sprawie ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji Edukacji, Nauki i Kultury
Na podstawie
art. 28 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz.U. Nr 91 poz. 576),
w związku z treścią uchwały nr I/3/8/99 Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 18 stycznia 1999 roku
§ 1

Powołać w skład doraźnej Komisji Edukacji, Nauki i Kultury następujących radnych:

1. Janusz Frąckowiak
2. Izabela Kloc
3. Alojzy Lysko
4. Bożena Siedlecka
5. Grażyna Staniszewska
6. Teresa Śliwa
7. Alina Świeży
8. Krzysztof Tabaka
9. Sergiusz Karpiński
10. Marek Fabryczny
11. Sylwia Adolf
12. Roman Mirski

§ 2

Uchwałę przekazać Wojewodzie Śląskiemu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony