Menu

Uchwała Sejmiku nr I/3/14/1999 z dnia 1999-01-18

Data ogłoszenia 1999-01-18
W sprawie ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego
Na podstawie
art. 28 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz.U. Nr 91 poz. 576),
w związku z treścią uchwały nr I/3/8/99 Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 18 stycznia1999 roku
§ 1

Powołać w skład doraźnej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego następujących radnych:

1. Wojciech Czech
2. Piotr Mateja
3. Andrzej Osiecki
4. Mirosław Sekuła
5. Marta Świerniak
6. Tomasz Tomczykiewicz
7. Czesław Żelichowski
8. Stanisław Kowarczyk
9. Andrzej Dobrzański
10. Zenon Soluch
11. Danuta Kieljan
12. Andrzej Szczepański

§ 2

Uchwałę przekazać Wojewodzie Śląskiemu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony