Menu

Uchwała Sejmiku nr I/3/15/1999 z dnia 1999-01-18

Data ogłoszenia 1999-01-18
W sprawie ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
Na podstawie
art. 28 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz.U. Nr 91 poz. 576),
w związku z treścią uchwały nr I/3/8/99 Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 18 stycznia1999 roku
§ 1

Powołać w skład doraźnej Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych następujących radnych:

1. Jerzy Ciba
2. Marcin Kędracki
3. Zygmunt Klosa
4. Piotr Mateja
5. Andrzej Osiecki
6. Wojciech Czech
7. Bernard Szweda
8. Marian Gajda
9. Danuta Kieljan
10. Wiesław Okoński
11. Zbigniew Podraza
12. Alfred Bąk
13. Ireneusz Skubis

§ 2

Uchwałę przekazać Wojewodzie Śląskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony