Menu

Uchwała Sejmiku nr I/3/16/1999 z dnia 1999-01-18

Data ogłoszenia 1999-01-18
W sprawie ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji Kultury Fizycznej, Turystyki i Rekreacji
Na podstawie
art. 28 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz.U. Nr 91 poz. 576),
w związku z treścią uchwały nr I/3/8/99 Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 18 stycznia 1999 roku
§ 1

Powołać w skład doraźnej Komisji Kultury Fizycznej, Turystyki i Rekreacji następujących radnych:

1. Paweł Bomba
2. Marcin Kędracki
3. Karol Łużniak
4. Romuald Romuszyński
5. Grażyna Staniszewska
6. Alina Świeży
7. Tomasz Tomczykiewicz
8. Andrzej Szczepański
9. Zenon Soluch
10. Tadeusz Fudała
11. Jan Szwarc
12. Krzysztof Tabaka

§ 2

Uchwałę przekazać Wojewodzie Śląskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony