Menu

Uchwała Sejmiku nr I/3/17/1999 z dnia 1999-01-18

Data ogłoszenia 1999-01-18
W sprawie ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Obronności
Na podstawie
art. 28 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz.U. Nr 91 poz. 576),
w związku z treścią uchwały nr I/3/8/99 Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 18 stycznia 1999 roku
§ 1

Powołać w skład doraŹnej Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Obronności następujących radnych:

1. Janusz Frąckowiak
2. Alojzy Lysko
3. Adam Rams
4. Bożena Siedlecka
5. Andrzej Skowroński
6. Wojciech Szarama
7. Sebastian Szymonik
8. Andrzej Dobrzański
9. Marek Lewandowski
10. Roman Mirski
11. Sergiusz Karpiński
12. Cecylia Machulska

§ 2

Uchwałę przekazać Wojewodzie Śląskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony