Menu

Uchwała Sejmiku nr I/3/20/1999 z dnia 1999-01-18

Data ogłoszenia 1999-01-18
W sprawie ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji Budżetu i Finansów
Na podstawie
art. 28 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz.U. Nr 91 poz. 576),
w związku z treścią uchwały nr I/3/8/99 Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 18 stycznia 1999 roku
§ 1

Powołać w skład doraźnej Komisji Budżetu i Finansów następujących radnych:

1. Mirosław Sekuła
2. Bożena Siedlecka
3. Andrzej Sikora
4. Czesław Sobierajski
5. Grażyna Staniszewska
6. Henryk Zaguła
7. Czesław Żelichowski
8. Zbigniew Bomba
9. Marek Fabryczny
10. Stanisław Kowarczyk
11. Mieczysław Wyględowski
12. Michał Urban

§ 2

Uchwałę przekazać Wojewodzie Śląskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony