Menu

Uchwała Sejmiku nr I/3/22/1999 z dnia 1999-01-18

Data ogłoszenia 1999-01-18
W sprawie ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji ds. Promocji i Ochrony Zdrowia
Na podstawie
art. 28 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz.U. Nr 91 poz. 576),
w związku z treścią uchwały nr I/3/8/99 Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 18 stycznia 1999 roku
§ 1

Powołać w skład doraźnej Komisji ds. Promocji i Ochrony Zdrowia następujących radnych:

1. Zygmunt Klosa
2. Maciej Krzanowski
3. Sławomir Ogórek
4. Kazimierz Pankiewicz
5. Romuald Romuszyński
6. Jerzy Szpineter
7. Alina Świeży
8. Mieczysław Wyględowski
9. Cecylia Machulska
10. Antoni Karbowski
11. Zygmunt Machnik
12. Jan Szwarc

§ 2

Uchwałę przekazać Wojewodzie Śląskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony