Menu

Uchwała Sejmiku nr I/55/10/2002 z dnia 2002-08-26

Data ogłoszenia 2002-08-26
W sprawie zmiany budżetu Województwa Śląskiego na 2002 rok.
Na podstawie
art. 18 pkt 6
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.)
oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002
(Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.)

§ 1


Zwiększyć dochody budżetu Województwa Śląskiego na 2002 rok w zakresie zadań własnych samorządu


w dziale 750 – Administracja publiczna
rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie§ 626 – Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych


o kwotę 72.440 zł


§ 2


Zwiększyć wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2002 rok w zakresie zadań własnych samorządu


w dziale 750 – Administracja publiczna
rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych


o kwotę 72.440 zł


§ 3


Zwiększenia budżetu Województwa Śląskiego dokonuje się na podstawie umowy dotacji Nr 381/2002/1/KO/po/D zawartej w dniu 23.08.2002 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Województwem Śląskim na sfinansowanie zakupu licencji na użytkowanie programów komputerowych „FUNDUSZ”, „Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska” , „F7”.


§ 4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaRyszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony