Menu

Uchwała Sejmiku nr I/55/1/2002 z dnia 2002-08-26

Data ogłoszenia 2002-08-26
W sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy międzyregionalnej Województwa Śląskiego (Rzeczpospolita Polska) i Obwodu Czerniowieckiego (Ukraina)
Na podstawie
art. 18 pkt. 14, art. 57 ust. 2 oraz art. 77
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.),
po uzyskaniu zgody Ministra Spraw Zagranicznych

§ 1


Zawrzeć Porozumienie o współpracy międzyregionalnej Województwa Śląskiego (Rzeczpospolita Polska) i Obwodu Czerniowieckiego (Ukraina), stanowiące załącznik do uchwały.


§ 2


Upoważnić Marszałka Województwa Śląskiego do podpisania Porozumienia o współpracy, o którym mowa w § 1.


§ 3


Przesłać niniejszą uchwałę wraz z zawartym Porozumieniem do Ministra Spraw Zagranicznych i ministra właściwego do spraw administracji publicznej.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony