Menu

Uchwała Sejmiku nr I/55/2/2002 z dnia 2002-08-26

Data ogłoszenia 2002-08-26
W sprawie przekazania Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach funkcji organu założycielskiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
Na podstawie
art. 18 pkt. 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.)
oraz art. 8 ust. 1 pkt. 3a
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.)

§ 1


Przekazać Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach funkcję organu założycielskiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, wpisanego do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000050872.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony