Menu

Uchwała Sejmiku nr I/55/3/2002 z dnia 2002-08-26

Data ogłoszenia 2002-08-26
W sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie
Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póżn. zm.)
oraz art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. e i ust. 8
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.),
na wniosek Rektora Śląskiej Akademii Medycznej

§ 1


Ze składu Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, powołanej § 31 uchwały Nr I/10/22/99 z dnia 19 lipca 1999 roku w sprawie powołania Rad Społecznych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których samorząd województwa jest organem założycielskim, odwołać przedstawiciela Rektora Śląskiej Akademii Medycznej – Pana Mariana Dróżdża.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony