Menu

Uchwała Sejmiku nr I/55/4/2002 z dnia 2002-08-26

Data ogłoszenia 2002-08-26
W sprawie zmiany budżetu Województwa Śląskiego na rok 2002
Na podstawie
art.18 pkt 6, pkt 19 lit. a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm.)
oraz art. 112 ust. 1 i 2 pkt 5
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)

§ 1


Zwiększyć wydatki budżetu Województwa Śląskiego na rok 2002 o kwotę 4.000.000 zł według poniższego wyszczególnienia :


WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2002 ROK
Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zwiększenie

600

 

 

Transport
i łączność

4.000.000

 

60095

 

Pozostała
działalność

4.000.000

 

 

4480

Podatek
od nieruchomości

1.050.000

 

 

4510

Opłaty
na rzecz budżetu państwa

540.000

 

 

4570

Odsetki
od nieterminowych wpłat

z tytułu podatków i opłat

2.410.000

Powyższego zwiększenia dokonuje się celem wykonania polecenia darczyńcy tj. zaspokojenia zobowiązań jednostek organizacyjnych resortu Obrony Narodowej wobec Gminy Ożarowice i Skarbu Państwa określonych w umowie darowizny, w związku z przygotowywaniem się do przejęcia nieruchomości stanowiącej teren lotniska Mierzęcice ( Katowice – Pyrzowice).


§ 2


 Zwiększyć przychody budżetu Województwa Śląskiego na rok 2002 o środki pochodzące z nadwyżki budżetowej z 2001 roku


w wysokości 4.000.000 zł


w § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych.


§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaRyszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony