Menu

Uchwała Sejmiku nr I/55/6/2002 z dnia 2002-08-26

Data ogłoszenia 2002-08-26
W sprawie w sprawie darowizny nieruchomości położonych w Bytomiu stanowiących własność Województwa Śląskiego na rzecz Miasta Bytom.
Na podstawie
art. 18 pkt 19a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.)
oraz art. 13 ust. 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. Nr 46 z 2000 roku, poz. 543 z późn. zm.)

§ 1


Dokonać darowizny na rzecz Miasta Bytom nieruchomości położonych w Bytomiu oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:


1) nr 44 o pow. 1,1541 ha, nr 43 o pow. 0,0510 ha, nr 42 o pow. 0,0245 ha, nr 41 o pow. 0,0846 ha, nr 40 o pow. 0,0792 ha, nr 39 o pow. 0,4045 ha, nr 205/45 o pow. 0,1174 ha - KW nr 1355,


2) nr 32 o pow. 0,2272 ha, nr 33 o pow. 0,0352 ha - KW nr 17362.


§ 2


Darowizny nieruchomości oznaczonych w §1 dokonuje się na rzecz Miasta Bytom, celem realizacji zadań organu założycielskiego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.


§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony