Menu

Uchwała Sejmiku nr I/55/7/2002 z dnia 2002-08-26

Data ogłoszenia 2002-08-26
W sprawie dokonania na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu darowizny nieruchomości
Na podstawie
art. 18 pkt 19 lit. a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(j. t. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.)
oraz art. 13 ust. 2 w związku z art. 6 pkt. 6
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(j. t. Dz. U. Nr 46 z 2000 roku, poz. 543 z późn. zm.)

§ 1


Dokonać darowizny na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu następujących nieruchomości gruntowych zabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:


1) nr 4 o pow. 0,1107 ha, KW nr 37983,
2) nr 5 o pow. 0,0154 ha, KW nr 37983,
3) nr 6 o pow. 0,0366, ha, KW nr 37983,
4) nr 7 o pow. 0,2901 ha, KW nr 37983,
5) nr 14 o pow. 0,1427 ha, KW nr 37983,
6) nr 15, o pow. 0,0178 ha, KW nr 37983,
7) nr 619/23 o pow. 1,0973 ha, KW nr 20608,
8) nr 266/8 o pow. 0,1510 ha, KW nr 37983,
9) nr 267/13 o pow. 0,1197 ha, KW nr 37983,
10) nr 268/13 o pow. 0,0038 ha, KW nr 37983,
11) nr 76 o pow. 1,9370 ha, KW nr 37952 (obecnie działki nr 666/76 i nr 667/76), objętych księgami wieczystymi prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Raciborzu, z przeznaczeniem na prowadzenie przez Szkołę zadań statutowych.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony