Menu

Uchwała Sejmiku nr II/24/10/2004 z dnia 2004-09-20

Data ogłoszenia 2004-09-20
W sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej nr 945, przebiegającego ulicą Zamkową od Rynku do skrzyżowania z ulicą Komorowskich i ulicą Komorowskich w Żywcu
Na podstawie
art. 14 ust. 1 pkt 10, art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 2 i art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 71 z 2000 roku, poz. 838 z późn. zm.), działając w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury i Ministrem Obrony Narodowej
§ 1

Pozbawić kategorii drogi wojewódzkiej odcinek drogi wojewódzkiej nr 945, przebiegający ulicą Zamkową od Rynku do skrzyżowania z ulicą Komorowskich i ulicą Komorowskich w Żywcu, celem zaliczenia go do kategorii dróg powiatowych we właściwym trybie.

§ 2

Przebieg odcinka drogi, o którym mowa w § 1, przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony