Menu

Uchwała Sejmiku nr II/24/1/2004 z dnia 2004-09-20

Data ogłoszenia 2004-09-20
W sprawie utworzenia Poradni Rehabilitacyjnej i Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży w strukturach Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Jaworzu
Na podstawie
art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.)
§ 1

Utworzyć Poradnię Rehabilitacyjną i Poradnię Rehabilitacyjną dla Dzieci i Młodzieży w strukturach Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Jaworzu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony