Menu

Uchwała Sejmiku nr II/24/15/2004 z dnia 2004-09-20

Data ogłoszenia 2004-09-20
W sprawie przyjęcia oświadczenia w sprawie dyskryminacji województwa śląskiego w stosunku do innych województw w zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych
Na podstawie
§ 18 a ust. 2 pkt 4 Statutu Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 26 z 2001 roku, poz. 657 z późn. zm.)
§ 1

Przyjmuje się oświadczenie w sprawie dyskryminacji województwa śląskiego w stosunku do innych województw w zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Treść oświadczenia przekazuje się władzom państwowym, Posłom i Senatorom RP oraz środkom masowego przekazu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony