Menu

Uchwała Sejmiku nr II/24/2/2004 z dnia 2004-09-20

Data ogłoszenia 2004-09-20
W sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zespolony Szpital Rejonowy w Zabrzu, ulica Zamkowa 4
Na podstawie
art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.)
§ 1

Zaopiniować pozytywnie propozycję likwidacji, zawartą w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zespolony Szpital Rejonowy w Zabrzu, ulica Zamkowa 4, pod warunkiem:

1) wskazania w jej treści podmiotu lub podmiotów, które zapewnią dotychczasowym pacjentom:

  1. Oddziału Okulistycznego,
  2. Pracowni Mykologii,
  3. Pracowni Ozonoterapii,
  4. Pracowni Densytometrycznej,
  5. Pracowni Rehabilitacji,

Zespolonego Szpitala Rejonowego w Zabrzu dalsze, nieprzerwane uzyskiwanie świadczeń zdrowotnych, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, jakości i warunków udzielania;

2) dookreślenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, który przejmie część zadań zlikwidowanego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony