Menu

Uchwała Sejmiku nr II/24/4/2004 z dnia 2004-09-20

Data ogłoszenia 2004-09-20
W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Bielsku – Białej, na rzecz Gminy Bielsko – Biała
Na podstawie
art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. Nr 46 z 2000 roku, poz. 543 z późn. zm.)
§ 1

Wyrazić zgodę na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Bielsku - Białej, oznaczonej jako działki nr 584/44, 584/45, 584/46, gm. kat. Kamienica, o pow. 0,0984 ha, KW nr 94553, na rzecz Gminy Bielsko - Biała, z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Armii Krajowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony