Menu

Uchwała Sejmiku nr III/15/1/2007 z dnia 2007-11-07

Data ogłoszenia 2007-11-07
W sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2008-2017, w łącznej kwocie 7 621 950 zł, na dofinansowanie projektu realizowanego przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach pod nazwą: „Zapobieganie wcześniactwu i poprawa stanu zdrowia dziecka przedwcześnie urodzonego” w ramach Programu „Matka i Dziecko” w województwie śląskim, który zostanie wpisany do umowy polsko - szwajcarskiej na lata 2008-2017
Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.),
art. 184 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 z późn. zm.)
oraz art. 94 ust. 6
ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)

§ 1


Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2008-2017, w łącznej kwocie 7 621 950 zł, na dofinansowanie projektu realizowanego przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach pod nazwą: Zapobieganie wcześniactwu i poprawa stanu zdrowia dziecka przedwcześnie urodzonego w ramach Programu „Matka i Dziecko” w województwie śląskim, który zostanie wpisany do umowy polsko - szwajcarskiej na lata 2008-2017.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony