Menu

Uchwała Sejmiku nr VI/20/7/2020 z dnia 2020-05-18

Data ogłoszenia 2020-05-18
W sprawie zmiany uchwały Nr V/55/7/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 4318 z późn. zm.)

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony