Informacja o poddaniu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego III kadencji projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego zmiany uchwały Nr III/25/24/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie zakazu utrzymywania pszczół na terenach pasa izolacyjnego trutowiska w Wiśle-Łabajowie

Termin trwania konsultacji od 2023-03-21
Termin trwania konsultacji do 2023-04-03
Data ogłoszenia 2023-03-21
Status konsultacji Zakończone

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony