Konsultacje społeczne projektu Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego

Termin trwania konsultacji od 2022-12-19
Termin trwania konsultacji do 2023-01-06
Data ogłoszenia 2022-12-19
Status konsultacji Trwające

Informacja o konsultacjach społecznych projektu Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego

Na podstawie: 41 ust.1 w związku z 10a , art. 14 ust. 1 pkt 11  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), uchwałą Nr V/60/4/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa śląskiego ( Dz.Urz. Woj. Śl. poz 7324)

Zarząd Województwa Śląskiego

ogłasza

  konsultacje projektu Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego

Przedmiot konsultacji: projekt Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego,

(projekt dostępny na stronie internetowej Województwa Śląskiego rowery.slaskie.pl, w zakładce „Do Pobrania” oraz na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego).

 1. Cel konsultacji: zapoznanie mieszkańców województwa śląskiego z zapisami projektu, o którym mowa w punkcie 1, i zebranie opinii mieszkańców, w szczególności rowerzystów z różnych regionów województwa śląskiego, do w/w projektu.
 1. Termin konsultacji: od 19 grudnia 2022 r. do 6 stycznia 2023 r.
 1. Uczestnicy konsultacji: mieszkańcy województwa śląskiego.
 1. Formy konsultacji:
 • w formie pisemnej na adres: Departament Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w godzinach pracy Urzędu);
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rowery@slaskie.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UMWSL/skrytka;
 • telefonicznie pod nr tel.: +48 885 952 809 w godz. 9:00-15:00.

(formularz uwag oraz informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowią załączniki do informacji o konsultacjach społecznych).

 1. Adres strony internetowej, na której zamieszcza się projekt konsultowanego dokumentu: rowery@slaskie.pl, zakładka „Do pobrania”.
 1. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji: Piotr Kalisz, Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. polityki rowerowej.
 1. Uczestnicy konsultacji są zobligowani są do przekazania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska, a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego. W przypadku opinii grupowej – określenia reprezentowanej grupy, a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego.
 2. Nie będą rozpatrywane opinie anonimowe, niezawierające informacji o uczestnikach konsultacji.
 3. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego, zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony