Kontrola wewnętrzna nr: NZ.PM.8044.2.27.2023

Podmiot kontrolujący Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia
Podmiot kontrolowany Pracownia Badań Psychologicznych Megasam-Test Agnieszka Szczukocka, Al. Wolności 1/3/5, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli Kontrola przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną w zakresie trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych oraz spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
Termin rozpoczęcia kontroli 2023-06-14
Termin zakończenia kontroli 2023-06-14
Wyniki zakończonej kontroli Protokół kontroli nr NZ.PM.8044.2.27.2023

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony