Kontrola wewnętrzna nr: NZ.PM.8044.2.36.2021

Podmiot kontrolujący Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia
Podmiot kontrolowany Homosum Ośrodek Psychoedukacji, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli Kontrola przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną w zakresie trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych oraz spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1212).
Termin rozpoczęcia kontroli 2021-10-12
Termin zakończenia kontroli 2021-10-12

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony