Kontrola wewnętrzna nr: ZD-N.1711.7.2018

Podmiot kontrolujący Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Podmiot kontrolowany Szpital Psychiatryczny w Toszku
Zakres czasowy i tematyczny kontroli Kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym; dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2016-2018
Termin rozpoczęcia kontroli 2018-05-16
Termin zakończenia kontroli 2018-05-18
Wyniki zakończonej kontroli Wystąpienie pokontrolne

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony