Gmina Skoczów - nr zamówienia: ZP.271.6.2016

Zamawiający Gmina Skoczów
Rodzaj zamówienia
  • Usługi
Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji technicznej (wielobranżowy projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja kosztorysowa) termomodernizacji budynków w Skoczowie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych wraz z instalacją OZE oraz podłączeniem budynków do sieciowych nośników ciepła” oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych - 3 zadania. Zadanie nr 1 Opracowanie dokumentacji technicznej (wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja kosztorysowa) termomodernizacji budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 – hala sportowa i pawilon sportowy – wydatek niewykazany w projekcie nr id 04DH/17. Zadanie nr 2 Opracowanie dokumentacji technicznej (wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja kosztorysowa) 3/4 FR-RKPR.44.380.3.2021 termomodernizacji budynku Krytej Pływalni Delfin w Skoczowie przy ul. Góreckiej 2A – brak dofinansowania z RPO WSL 2014-2020 (umowa rozwiązana). Zadanie nr 3 Opracowanie dokumentacji technicznej (wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja kosztorysowa) termomodernizacji budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34 – kwalifikowalny jedynie wydatek związany z pełnieniem nadzoru autorskiego
Numer zamówienia ZP.271.6.2016
Wynik kontroli bez zastrzeżeń
Data zakończenia kontroli 2021-10-27
Numer projektu 00C1/19, kontrola nr RPSL.04.03.02-24-00C1/19-002

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony