Kontrola zewnętrzna nr: RKZ-003/21

Podmiot kontrolujący Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli P/21/046 - Wsparcie udzielane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej podmiotom ekonomii społecznej i solidarnej
Termin rozpoczęcia kontroli 2021-04-15
Wyniki zakończonej kontroli Czynności kontrolne w toku

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony