Kontrola zewnętrzna nr: RKZ-006/21

Podmiot kontrolujący Instytucja Zarządzająca RPO WSL na lata 2014-2020
Podmiot kontrolowany Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli Kontrola w zakresie: sprawdzenia prawidłowości wykorzystania środków finansowych REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014 – 2020 w ramach projektu Plan Działań na rok 2019 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - WFS realizowanego w ramach osi priorytetowej XIII Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020, decyzja o dofinansowanie nr UDA-RPSL 13.01.00-24-0604/18-00
Termin rozpoczęcia kontroli 2021-05-21
Wyniki zakończonej kontroli Czynności kontrolne w toku

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony