Kontrola zewnętrzna nr: RKZ-007/21

Podmiot kontrolujący Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli Audyt operacji w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w zakresie Projekt nr POPT.03.01.00-00-0185/17 "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II"
Termin rozpoczęcia kontroli 2021-05-24
Wyniki zakończonej kontroli czynności kontrolne w toku

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony