Kontrola zewnętrzna nr: RKZ-008/21

Podmiot kontrolujący Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
Podmiot kontrolowany Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli Wizyta monitoringowa polegająca na weryfikacji stanu faktycznego i stanu zaawansowania realizacji projektu w zakresie określonym w Decyzji nr UDA-RPSL.03.05.01-24-04GB/19-00 w projekcie "Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania"
Termin rozpoczęcia kontroli 2021-05-31
Wyniki zakończonej kontroli czynności kontrolne w toku

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony